Penningmeester Logeerhuis De Opstap

Trefwoorden:
administratie, financiën, bestuur, penningmeester
Zichtbaarheid:
Alle gebruikers

Deze hulpvraag is verlopen

Penningmeester Logeerhuis De Opstap

Penningmeester Stichting Logeerhuis De Opstap
De Opstap is een gezellig, kleinschalig logeerhuis in de Molukkenstraat te Groningen waar vijf gasten kortdurend kunnen verblijven. Onze gasten zijn:
• mensen die na een ontslag van een ziekenhuisopname tijdelijk een plek nodig hebben wanneer dit thuis niet kan
• mensen die tijdelijk geen beroep op hun (overbelaste) mantelzorger(s) kunnen doen. Zij kunnen dan in De Opstap komen logeren zodat hun mantelzorger(s) een welverdiende adempauze krijgen (respijt).

De Opstap bestaat geheel uit vrijwilligers, de enige betaalde kracht is een projectondersteuner, die in dienst is van Humanitas.
Naast de (bescheiden) eigen bijdrage van gasten, subsidiëren de gemeente Groningen en verschillende fondsen het logeerhuis.

Wat doet het bestuur?

Om het project te ondersteunen, draagt het bestuur met toewijding de zorg voor een aantal taken:
• nauwe samenwerking met een aantal werkgroepen en de projectondersteuner om zo uitvoering te geven aan de visie en missie.
• Hoofdlijnen bepalen en bewaken beleid, kwaliteit en continuïteit.
• Zorgen voor meerjarenplanningskader (inhoudelijk en financieel) en werkplan en begroting.
• Bevorderen en bewaken draagvlak, i.h.b. bestuurlijke relaties.
Het bestuur vergadert maandelijks, overdag. Daarnaast nemen de meeste bestuursleden deel aan een of meer werkgroepen.

Taken van de penningmeester
De rol van de penningmeester hierin is als volgt samen te vatten:
• Het opstellen van een begroting en een meerjarendoorzicht, het opstellen van de financiële verslagen (ook het jaarverslag) in vergelijking met de begroting, het bijhouden van de boekhouding, de facturering en het debiteurenbeheer in samenwerking met de (vrijwillig) administratief medewerker, contact met de gemeente, fondsen en andere subsidiegevers.
• Volgt de bedrijfsprocessen met een financiële blik.
• Draagt zorg inzicht en overzicht van mogelijke risico’s, begroting en financieel jaarverslag en meldt dat tijdig aan het bestuur.
• Neemt deel aan bestuursvergaderingen, draagt bij aan het algehele beleid.
• Vertegenwoordigt de stichting bij financiële instellingen, bij andere relevante externe partijen en bij officiële gelegenheden.
Wat zoeken wij in een penningmeester?

Naast kennis, inzicht en affiniteit met financiële administratie zijn we op zoek naar iemand die:
• Wil samenwerken in ons mooie team;
• Secuur en standvastig is;
• Een rationele blik heeft;
• Voldoende energie en beschikbaarheid heeft i.v.m. nodige tijdsbesteding van gemiddeld ca. een dagdeel per week;
• Integer en transparant m.b.t (neven)activiteiten is – geen belangenverstrengeling;
• Woonachtig is in Groningen of directe omgeving.
Heb je interesse? Neem contact op met onze voorzitter Wike de Boer: voorzitter@deopstap050.nl
Wil je eerst meer informatie? Neem contact op met onze huidige penningmeester Peter Doting: penningmeester@deopstap050.nl

aangepast: 22 oktober 2019
triangle Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.