secretaris stichting Palazzoli

Categorieën:
administratie
Zichtbaarheid:
Alle gebruikers

secretaris stichting Palazzoli

Functieomschrijving secretaris Palazzoli
In Zeeland vindt u op verschillende plaatsen een Palazzolihuis, waar iedereen welkom is die direct of indirect met kanker te maken heeft. Er is een Palazzolihuis in Hulst, Vlissingen en Oostburg.
Wat gaat u doen?
• het voorbereiden, bijwonen en verslagleggen van bestuursvergaderingen
• het behandelen van de inkomende en uitgaande post
• het bijhouden van het archief en de vrijwilligersadministratie
• onderhouden van contacten met o.a. stakeholders
• het samenwerken en overleg voeren
• het meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de koers van de stichting
• het (eventueel) onderhouden van contacten.
Wat vragen wij?
• is betrokken bij de doelstelling en aard van de stichting
• een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan en groei van de Zeeuwse inloophuizen
• nauwkeurig
• organisatorische kwaliteiten
• besluitvaardig
• representatief
• kunnen samenwerken in een team
• met vertrouwelijke gegevens om kunnen gaan.
De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer een dagdeel tot een dag per week.

Wat stellen we daar tegenover?
• zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden
• afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer
• zinvolle vrijetijdsbesteding
• kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed.
Voor meer informatie en een afspraak kunt u zich wenden tot onze voorzitter de heer Paul Mangnus emailadres voorzitter@palazzolihuis.nl

gepubliceerd: 14 februari 2020
triangle Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.