bestuurslid stichting Palazzoli

Categorieën:
administratie
Zichtbaarheid:
Alle gebruikers

bestuurslid stichting Palazzoli

Functieomschrijving bestuurslid Palazzoli
In Zeeland vindt u op verschillende plaatsen een Palazzolihuis, waar iedereen welkom is die direct of indirect met kanker te maken heeft. Er is een Palazzolihuis in Hulst, Vlissingen en Oostburg.
Wat gaat u doen?
• voorbereiding op, deelname aan en een actieve bijdrage leveren aan de bestuursvergaderingen
• het samenwerken en overleg voeren
• het meedenken bij het ontwikkelen van beleid en richting geven aan de koers van de stichting
• betrokken bij actieve werving van nieuwe leden
• het (eventueel) onderhouden van contacten met o.a. stakeholders.
Wat vragen wij?
• is betrokken bij de doelstelling en de aard van de stichting
• een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het voortbestaan en groei van de Zeeuwse inloophuizen
• nauwkeurig
• organisatorische kwaliteiten
• besluitvaardig
• specifieke bestuurstaken gericht op het inloophuis in uw regio
• specifieke bestuurstaken op basis van affiniteit
• representatief
• kunnen samenwerken in een team
• kan met vertrouwelijke gegevens omgaan.
De gemiddelde tijdsbelasting is ongeveer een dagdeel tot een dag per week.
Wat stellen we daar tegenover?
• zekere mate van vrijheid bij de uitvoering van werkzaamheden.
• afwisselend vrijwilligerswerk in een plezierige sfeer.
• zinvolle vrijetijdsbesteding.
• kosten die gemaakt worden voor de uitvoering van de functie worden uiteraard vergoed.
Voor meer informatie en een afspraak kunt u zich wenden tot onze voorzitter de heer Paul Mangnus emailadres voorzitter@palazzolihuis.nl

gepubliceerd: 14 februari 2020
triangle Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.