Bestuurslid Humanitas Maastricht-Heuvelland

Categorieën:
ondersteuning
Zichtbaarheid:
Alle gebruikers

Bestuurslid Humanitas Maastricht-Heuvelland

Bestuurslid Humanitas Maastricht-Heuvelland
voor de portefeuille Personen met verward gedrag, Dak- & Thuislozen en Jongerenmaatjes

Het maatjesproject Dak- en Thuislozen zet zich in om de sociale participatie van (ex-)dak- en thuislozen (o.a. bewoners van het Leger des Heils in Maastricht) te bevorderen. Het maatjesproject biedt de mogelijkheid om eenzaamheid te doorbreken en sociale participatie te stimuleren en ondersteunen.

Het maatjesproject Verward gedrag zet zich in om eenzaamheid te doorbreken en de sociale en maatschappelijke participatie te bevorderen van mensen met verward gedrag. Verward gedrag is een breed begrip. Deelnemers kunnen te maken hebben met beginnende dementie, persoonlijk leed, gevoel van eenzaamheid, depressie, gevoeligheid voor psychoses, verstandelijke beperking, psychiatrische beperking, dak- en/of thuisloosheid en verslaving.

Met het maatjesproject Jongerenmaatjes wil Humanitas Maastricht-Heuvelland een bijdrage leveren aan het voorkomen van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Jongerenmaatjes wil de deelnemers aan het project het vertrouwen geven dat zij zelf iets aan hun situatie kunnen veranderen door een-op-een ondersteuning te bieden door vrijwilligers. De deelnemers van het project zijn kwetsbare jongeren tussen de 15/16 en 23 jaar die (tijdens een hulpverleningstraject) te weinig aandacht krijgen, geïsoleerd raken en/of aan het einde van de hulpverlening terugvallen.

Bestuursleden van Humanitas Maastricht-Heuvelland zijn onbezoldigde vrijwilligers die betrokken zijn bij de doelen en de werkwijze van Humanitas. Als vrijwillig bestuurslid bij Humanitas maak je plannen, neem je initiatieven, zet je de lijnen uit en beslis je mee over het beleid, dat zich kenmerkt door "lokaal ondernemerschap" gericht op het ontwikkelen van activiteiten die aansluiten op de vraag van de burger.

Werkzaamheden:
• heeft affiniteit met het thema van het project en is op de hoogte van de overige Humanitas M-H projecten ; kan op strategisch niveau meedenken;
• is verantwoordelijk aanspreekpunt voor het beleid en alle zaken die samenhangen met de betreffende portefeuille, zowel intern als extern (veelal gemeenten);
• is sparringpartner en begeleider bij eventuele problemen of actuele zaken die bespreking behoeven;
• bewaakt de actuele gang van zaken door regelmatig overleg te voeren met de coördinator(en);
• is bekend met het netwerk, maar indien er nog geen netwerk is opgebouwd is men bereid om daarin samen met de coördinator op te trekken / verbinding te leggen;
• kan feedback geven op werkplannen en jaarverslagen;
• is een denker maar ook een doener

Functie-eisen:
• minimaal HBO denk-en werkniveau;
• bestuurlijke ervaring (binnen een vrijwilligersorganisatie is een pre);
• leidinggevende capaciteiten;
• kennis van geautomatiseerde systemen;
• organisatievermogen;
• kennis en affiniteit met de vereniging Humanitas


Vaardigheden:
• vermogen om in teamverband te kunnen werken
• goede contactuele eigenschappen
• uit informatiestromen tijdig belangrijke zaken destilleren
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• planmatig, ordelijk

Ben je geïnteresseerd?

Laat dan wat van je horen. Stuur je reactie en cv naar maastricht@humanitas.nl
Heb je eerst nog een vraag? Neem gerust contact op met ons kantoor.

Humanitas Maastricht-Heuvelland
Baron van Hövellstraat 4
6221 VE Maastricht
043-3560448
maastricht@humanitas.nl

aangepast: 25 november 2020
vinkje Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.