Vrijwillig Portefeuillehouder Financiën voor het bestuur van Humanitas Maastricht-Heuvelland.

Categorieën:
ondersteuning
Zichtbaarheid:
Alle gebruikers

Vrijwillig Portefeuillehouder Financiën voor het bestuur van Humanitas Maastricht-Heuvelland.

Humanitas zoekt een vrijwillig Portefeuillehouder Financiën voor het bestuur van de afdeling Maastricht-Heuvelland.

Ken je ons?

Het werk van Humanitas doet er toe! Onze vrijwilligers helpen mensen om weer grip te krijgen op hun eigen leven en mee te doen in de samenleving. We werken met 6 verschillende thema’s: Eenzaamheid, Verlies, Opvoeden, Opgroeien, Detentie en Thuisadministratie.
Onze hulp is gratis en er zijn ruim 80 afdelingen in het land. Humanitas is er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Ons streven is dat onze deelnemers kunnen zeggen: ‘Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken’

Voor de afdeling Maastricht-Heuvelland zoekt Humanitas een

Vrijwillig Portefeuillehouder Financiën

Bij deze afdeling ondersteunen ca. 270 vrijwilligers in 10 verschillende activiteiten jaarlijks ruim 500 deelnemers. De uitvoerende, coördinerende en bestuurlijke vrijwilligers worden ondersteund door 8 beroepskrachten
Ons afdelingsbestuur bestaat nu uit 6 bestuursleden, die zakelijk, verantwoord en doelgericht de afdeling aansturen. Iedereen werkt op vrijwillige basis en vanuit het besef dat het werk niet vrijblijvend is.
Een afdelingsbestuur heeft collectieve deskundigheid, de bestuursleden vullen elkaars competenties en kwaliteiten aan. bestuur Humanitas Maastricht-Heuvelland vindt het belangrijk dat we ons werk professioneel en met plezier uitvoeren. De voorzitter vormt samen met de secretaris en de portefeuillehouder financiën het dagelijks bestuur van de afdeling.

Bestuursleden worden op bindende voordracht van het afdelingsbestuur benoemd door het districtsbestuur.

Wat kun jij voor ons betekenen?
Wij zoeken een energieke en sociaal betrokken portefeuillehouder financiën voor een veelzijdige bestuursfunctie binnen een vrijwilligersorganisatie in beweging. Met een open, direct en informeel bestuur geef jij mede richting en sturing aan de afdeling. Je bent verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van het financieel beleid van de afdeling. Je beheert de begroting en de jaarstukken. Ook zie jij erop toe dat de afdeling een gezonde financiële positie heeft door het beoordelen van voorstellen op financiële haalbaarheid en het accorderen van financiële transacties.
Samen met de voorzitter en in overleg met de andere bestuursleden voer je overleg met de subsidiegevers.

Je bent bereid je actief in te zetten (ongeveer 4-8 uur per week). Toegankelijk en bereikbaar zijn is belangrijk, maar continue beschikbaarheid is echt niet nodig! Je onderschrijft de Humanitaswaarden (regie over je eigen leven, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid voor jezelf en voor het samenleven met anderen).

Jij bent iemand die:
• gedisciplineerd en accuraat is, overzicht brengt, leidinggevende capaciteiten heeft en helder communiceert.
• strategisch en vernieuwend werkt. Jij maakt doelstellingen op korte termijn en hebt een lange termijnvisie.
• samenwerken vanzelfsprekend vindt vanuit een eigen verantwoordelijkheid.
• floreert in een complexe organisatie- en werkomgeving
• draagvlak creëert (binnen afdeling en district).
• organisatievermogen en inzicht in financiën en geldstromen heeft.
• in teamverband zaken voor elkaar krijgt (binnen afdeling en district).
Wat neem je mee?
• bestuurlijke ervaring
• ervaring met onderhandelen
• ervaring met financiële werkzaamheden of aantoonbare affiniteit met financieel beleid
• kennis van en gevoel voor (regionale) maatschappelijke ontwikkelingen
• affiniteit met het sociaal domein
• hart voor vrijwilligerswerk
Wat kunnen wij voor jou doen?

Bij Humanitas gaat iedere vrijwilliger, dus ook een afdelingsbestuurder, goed voorbereid aan de slag. Via de Humanitas Academie leer je Humanitas en het besturen van de vereniging kennen en volg je toepasselijke trainingen. Je krijgt de mogelijkheid om maatschappelijk actief te zijn. Vanzelfsprekend worden gemaakte onkosten vergoed en beschikken we over de benodigde verzekeringen.
Wil je meedoen?

Kijk voor meer informatie op www.humanitas.nl en onze afdelingswebsite https://www.humanitas.nl/maastricht-heuvelland en/of neem telefonisch contact op via 043-3560448. Emailadres voorzitter: heleen_binsbergen@hotmail.com.
Reacties (motivatiebrief met cv) graag toezenden per mail naar maastricht@humanitas.nl o.v.v. “vacature portefeuillehouder financiën”.

Humanitas wil diversiteit binnen de bestuurslaag vergroten om een goede afspiegeling van de samenleving te zijn (qua leeftijd, geslacht en culturele achtergrond).
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

gepubliceerd: 25 mei 2023
vinkje Deze hulpvraag is gezien door de servicedesk.

Om je hulp aan te bieden of reacties te bekijken moet je inloggen.