Uniek samenwerkingsverband in Arnhem

PERSBERICHT 

Op donderdag 3 december 2015 zetten 9 Arnhemse organisaties hun handtekening onder een overeenkomst om gezamenlijk met www.wehelpen.nl een eigentijdse vorm van ‘noaberschap’ te introduceren in Arnhem.

Cees van den Bos (VIA/Rijnstad): ‘We leven in een tijd waarin mensen voor steeds minder zaken een beroep kunnen doen op de overheid. Van hen wordt verwacht dat ze meer zelf of met elkaar regelen. Je ziet daar al mooie voorbeelden van in de stad. Vaak dankzij de inzet van vrijwilligers. 

Internet gebruiken voor eigentijds ‘noaberschap’
Vrijwilligersinitiatieven kunnen niet alle vragen op het gebied van mantelzorgondersteuning en informele hulp beantwoorden, zoals incidentele vragen die het karakter hebben van burenhulp of handenspandiensten. Uit onderzoek blijkt dat er juist voor dit soort potentieel beschikbaar is (‘altruïstisch overschot’). Mensen die best af en toe iets willen doen voor een ander, maar zich niet als vrijwilliger willen of kunnen binden aan een organisatie. Het gebruik van Internet neemt in Nederland steeds mee toe. Waarom dit medium niet gebruiken om mensen die dit soort hulp nodig hebben en mensen die die hulp willen bieden met elkaar in contact te brengen? Of het nu gaat om een goede opvang na een ziekenhuisopname, een onverwacht paar extra handen bij het helpen met vluchtelingenopvang of gewoon, een kopje koffie met een praatje en de hond uitlaten. 

Het landelijk ontwikkelde onlineplatform www.wehelpen.nl biedt mensen die een vraag niet binnen hun eigen netwerk kunnen oplossen en mensen die af en toe een handje willen helpen, de mogelijkheid om zonder tussenkomst van derden met elkaar in contact te komen. Ook aan mensen die over een goed netwerk van mantelzorgers beschikken heeft WeHelpen.nl iets handigs te bieden: een digitale agenda, waarin zij de momenten waarop zij hulp nodig hebben, op eenvoudige wijze met hun netwerk kunnen delen. 

Gertjan van Rossum (WeHelpen): “WeHelpen gelooft in informele zorg, burenhulp en nabuurschap op een nieuwe, eigentijdse manier. Via de website kun je hulp bieden, vragen en organiseren. WeHelpen maakt elkaar helpen vanzelfsprekend en draagt op die wijze bij aan de versteviging van het persoonlijke netwerk.” Steeds meer organisaties, waaronder gemeenten, welzijnsinstellingen, verzekeraars en ziekenhuizen sluiten zich aan en stimuleren het gebruik zowel landelijk als lokaal. Dat maakt dat WeHelpen breed in de maatschappij wordt gedragen. WeHelpen kent geen winstdoelstelling en voor hulp wordt geen financiële vergoeding gevraagd. WeHelpen is een sociale onderneming en draagt bij aan de sterk groeiende ‘deeleconomie’ op het gebied van informele hulp.

De Arnhemse initiatiefnemers
Het initiatief om het gebruik van www.wehelpen.nl een slinger te geven is genomen door Vrijwillige Inzet Arnhem (onderdeel van Rijnstad), Welzijn Ouderen Arnhem (SWOA) en Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp (MVT). Bij dit initiatief hebben zich vervolgens ziekenhuis Rijnstate, de DrieGasthuizenGroep, SIZA, stichting Wondzorg, zorgcoöperatie VGZ en Hogeschool Arnhem Nijmegen aangesloten. Een twintigtal studenten van deze opleiding onderzoekt op dit moment hoe de introductie van WeHelpen.nl zo succesvol mogelijk kan verlopen. Het samenwerkingsverband denkt daar drie jaar voor nodig te hebben, zet daar eigen mensen en middelen voor in en wordt financieel ondersteund door het Arnhemse Innovatiefonds, de Dullertsstichting en zorgcoöperatie VGZ. Van een aantal Arnhemse organisaties en burgerinitiatieven is al bekend dat zij belangstelling hebben om zich bij WeHelpenArnhem aan te sluiten. 

RTV Arnhem besteedde ook aandacht aan deze samenwerking (vanaf 1.47 min).