WeHelpen op basis van wederkerigheid

‘Is WeHelpen écht helemaal kosteloos?’ We horen het vaker. En het antwoord is kort en duidelijk: ‘Bij WeHelpen mag voor het hulpaanbod geen financiële vergoeding worden gevraagd!’ 

Toen Coen van zijn fiets was gereden en werd geconfronteerd met een langdurig revalidatieproces, moesten hij en zijn gezin vaak hulp vragen aan familie en vrienden. De kinderen moesten naar school worden gebracht, of opgevangen als hij een afspraak met een specialist had. En soms was het gewoon fijn als ze niet zelf hoefden te koken en zo aan tafel konden. Over geld werd niet gesproken: iedereen was blij om een jong gezin in een moeilijke tijd te kunnen helpen. 

Druk op zorgsysteem
Gelijktijdig hielden een aantal maatschappijen zich bezig met het vraagstuk rondom de zorg in Nederland. Zij voorzagen dat er steeds meer vrijwilligers nodig zijn en dat het belang om ze te ondersteunen groter wordt. Mantelzorg en nabuurschap zijn goede oplossingen om een deel van de druk op ons zorgsysteem weg te nemen, als aanvulling op het werk van professionals. 

Er voor elkaar zijn
Zo ontstond WeHelpen. We bouwen mee aan een samenleving die gelooft dat helpen helpt. Ieder op zijn eigen manier, in zijn eigen tijd. Met als mooiste opbrengst dat we met elkaar thuis en in de buurt een sociale structuur bieden waarbinnen mensen (langer) zelfstandig kunnen functioneren. En de wijk gezellig en zorgzaam is. 

Goed gevoel
Al die tienduizenden mensen bieden op wehelpen.nl dus hun hulp aan, zonder daar iets voor terug te verwachten. Of toch: als ze zelf een keer een vraag hebben, willen ze graag op dezelfde manier worden geholpen door iemand die ze wellicht nog niet kennen. Gewoon, omdat het een goed gevoel geeft iemand blij te maken of iemand die kans te geven door jou te helpen. 

Freek: ‘Ik woon driehoog, maar vind het heerlijk om te tuinieren. Toen Frits aangaf zijn tuin niet langer meer te kunnen onderhouden, las ik de onmacht daarover tussen de regels door. Nu is het nog fijner om te zorgen dat alles netjes blijft: ik zie zijn plezier. En de koffie met iets lekkers smaakt zo nog beter! 

Misverstandje
Zie je of merk je dat iemand toch een keer een bedrag noemt in het hulpaanbod? Meestal is het dan gewoon verkeerd begrepen. Wijs deze persoon gerust op de werkwijze van WeHelpen. Of, als je dat best spannend vindt, geef het door aan ons via servicedesk@wehelpen.nl. Dan nemen wij contact op met de hulpbieder. Zo helpen we elkaar een handje.